КОРПОРАТИВНА ОДГОВОРНОСТ

Ewopharma е посветена на вршење етичко-деловни активности со највисок квалитет и според највисоки безбедносни стандарди во согласност со законите и одредбите на сите земји во кои работи. Извршувањето и промовирањето на етичко-деловното однесување е од најголема важност за нас.

Ние настојуваме да создадеме работна средина која промовира и охрабрува иновација, усогласеност, професионализам и најдобри индустриски практики, бидејќи ние ги сметаме истите како темели за успех. Ние им обезбедуваме на нашите вработени постојано образование и обука и со тоа ги опремуваме со потребните алатки и знаења кое ќе им бидат потребни за вршење на нивната работа со највисоки стандарди.

Кодексот за деловно однесување на Ewopharma ги опфаќа принципите и правилата според кои ја вршиме нашата работа и ги опфаќаат дополнителните правила и процедури на компанијата кои се дел од нашата програма за усогласеност. Ве молиме контактирајте нè за дополнителни информации.