Кариера

Групацијата Ewopharma вработува 350 луѓе во 15 земји. Висококвалификувани, мотивирани и лојални, тие се всушност нашата најголема вредност. Ние сме посветени да ги поддржиме во нивниот професионален развој, како и да им создадеме стимулирачка и мотивациска работна средина. Нашите вредности на почит, отвореност, транспарентност и претприемништво се дел од нашата култура на компанијата и секогаш ги бараме овие квалитети кај нашите потенцијални кандидати. Дали тоа те опишува тебе? Разгледајте ги нашите отворени работно места и испратете ја Вашата апликација.